Эндонуклеазы рестрикции

Эндонуклеазы рестрикции – сайт-специфические дезоксирибонуклеазы , взаимодействующие со строго определенными короткими нуклеотидными последовательностями двухцепочечной ДНК и расщепляющие фосфодиэфирные связи обеих цепей в определенном месте участка узнавания или рядом с ним

Доступны в нескольких вариантах:

  • Regular – традиционные;
  • Turbo – сертифицированы для быстрого гидролиза 5-15 минут,
  • Concentrated – высокоактивные или высококонцентрированные варианты ферментов

Найти изошизомеры наших ферментов от других производителей вы можете на вкладке Изошизомеры

На вкладке Активность в буферах приведены оптимальные буферы для каждого фермента, оптимальные температуры, а также активность в каждом из буферов SibEnzyme.

Информация о блокировании активности рестриктаз при полном или частичном перекрывании их сайтов узнавания метилированием находится на вкладке Чувствительность к метилированию

Загрузка ...

Активность эндонуклеаз рестрикции в различных SE-буферах и температура инактивации за 20 минут

Фермент Сайт узнавания Оптим. буфер BSA Активность (в % от максимальной) Оптимальная температура, °С Инактивация, °С
B G O W Y Rose
Aat II
GACGTC
CTGCAG
Y 10 – 25 25 – 50 10 – 25 25 – 50 100 50 37 65
Abs I
CCTCGAGG
GGAGCTCC
* 75 – 100 10 – 25 0 – 10 50 – 75 0 – 10 50 37 65
Acc16 I
TGCGCA
ACGCGT
W 50 – 75 75 – 100 25 – 50 100 75 – 100 70 37 65
Acc36 I
ACCTGC(N)4
TGGACG(N)8
Y 25 – 50 25 – 50 50 – 75 50 – 75 100 100 37 65
Acc65 I
GGTACC
CCATGG
W 10 – 25 25 – 50 75 – 100 100 10 – 25 100 37 65
AccB1 I
GGYRCC
CCRYGG
K + 50 – 75 10 – 25 10 – 25 75 – 100 50 – 75 30 37 65
AccB7 I
CCANNNNNTGG
GGTNNNNNACC
G 10 – 25 100 25 – 50 50 – 75 50 – 75 100 37 65
AccBS I
GAGCGG
CTCGCC
Y 75 – 100 75 – 100 25 – 50 25 – 50 100 100 37 65
Acl I
AACGTT
TTGCAA
Y + 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 100 80 37 65
AclW I
GGATC(N)4
CCTAG(N)5
Y + 75 – 100 50 – 75 0 – 10 0 – 10 100 30 37 65
Aco I
YGGCCR
RCCGGY
Y 50 – 75 75 – 100 50 – 75 25 – 50 100 100 37 65
Acs I
RAATTY
YTTAAR
W + 25 – 50 50 – 75 50 – 75 100 10 – 25 100 50 80
Acu I
CTGAAG(N)16
GACTTC(N)14
Y+ SAM + 25 – 50 50 – 75 50 – 75 75 – 100 100 50 37 65
Afe I
AGCGCT
TCGCGA
Y 10 – 25 25 – 50 75 – 100 75 – 100 100 100 37 65
Ags I
TTSAA
AASTT
Y + 75 – 100 50 – 75 10 – 25 10 – 25 100 50 37 65
Ahl I
ACTAGT
TGATCA
B + 100 75 – 100 25 – 50 25 – 50 75 – 100 100 37 N
Ajn I
CCWGG
GGWCC
Y 25 – 50 10 – 25 10 – 25 25 – 50 100 50 55 65
Alu I
AGCT
TCGA
Y 75 – 100 75 – 100 10 – 25 50 – 75 100 50 37 65
AluB I
AGCT
TCGA
B + 100 75 – 100 10 – 25 10 – 25 75 – 100 60 37 65
Ama87 I
CYCGRG
GRGCYC
W + 10 – 25 50 – 75 75 – 100 100 0 – 10 25 37 65
Apa I
GGGCCC
CCCGGG
Y + 50 – 75 25 – 50 0 – 10 0 – 10 100 50 37 65
Ars I
(N)8GACNNNNNNTTYG(N)11
(N)13CTGNNNNNNAARC(N)6
Y + 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 100 20 30 65
AsiG I
ACCGGT
TGGCCA
O 10 – 25 25 – 50 100 75 – 100 10 – 25 75 37 65
AsiS I
GCGATCGC
CGCTAGCG
B 100 75 – 100 0 – 10 10 – 25 25 – 50 25 37 80
AspA2 I
CCTAGG
GGATCC
W + 10 – 25 50 – 75 75 – 100 100 75 – 100 10 37 80
AspLE I
GCGC
CGCG
O 10 – 25 75 – 100 100 50 – 75 25 – 50 100 37 N
AspS9 I
GGNCC
CCNGG
W 50 – 75 50 – 75 75 – 100 100 50 – 75 75 37 65
AsuC2 I
CCSGG
GGSCC
Y 75 – 100 50 – 75 10 – 25 25 – 50 100 40 37 65
AsuHP I
GGTGA(N)8
CCACT(N)7
O 10 – 25 50 – 75 100 75 – 100 25 – 50 100 37 65
AsuNH I
GCTAGC
CGATCG
Y + 75 – 100 50 – 75 0 – 10 0 – 10 100 25 37 65
BamH I
GGATCC
CCTAGG
G + 25 – 50 100 75 – 100 75 – 100 25 – 50 100 37 65
Bar I
(N)7GAAGNNNNNNTAC(N)12
(N)12CTTCNNNNNNATG(N)7
* 0 – 10 0 – 10 25 – 50 50 – 75 10 – 25 40 37 65
Bbv12 I
GWGCWC
CWCGWG
O 0 – 10 10 – 25 100 75 – 100 10 – 25 60 37 80
Bgl I
GCCNNNNNGGC
CGGNNNNNCCG
2W 50 – 75 50 – 75 0 – 10 75 – 100 25 – 50 100 37 65
Bgl II
AGATCT
TCTAGA
O 0 – 10 10 – 25 100 25 – 50 10 – 25 100 37 80
Bme18 I
GGWCC
CCWGG
O 10 – 25 25 – 50 100 75 – 100 10 – 25 80 37 65
Bmt I
GCTAGC
CGATCG
W 10 – 25 50 – 75 50 – 75 100 75 – 100 100 37 65
Bmu I
ACTGGG(N)5
TGACCC(N)4
Y 75 – 100 75 – 100 25 – 50 10 – 25 100 25 37 65
Bpm I
CTGGAG(N)16
GACCTC(N)14
W + 25 – 50 50 – 75 75 – 100 100 50 – 75 100 37 65
Bpu10 I
CCTNAGC
GGANTCG
K 10 – 25 25 – 50 50 – 75 50 – 75 25 – 50 100 37 80
Bpu14 I
TTCGAA
AAGCTT
G 50 – 75 100 25 – 50 25 – 50 75 – 100 100 37 65
Bsa29 I
ATCGAT
TAGCTA
G + 25 – 50 100 50 – 75 50 – 75 75 – 100 100 37 65
Bsc4 I
CCNNNNNNNGG
GGNNNNNNNCC
W + 75 – 100 75 – 100 50 – 75 100 25 – 50 90 55 80
Bse1 I
ACTGGN
TGACCN
Y 75 – 100 75 – 100 25 – 50 10 – 25 100 100 65 80
Bse118 I
RCCGGY
YGGCCR
O 0 – 10 50 – 75 100 75 – 100 25 – 50 100 65 80
Bse21 I
CCTNAGG
GGANTCC
Y 50 – 75 50 – 75 10 – 25 25 – 50 100 40 37 80
Bse3D I
GCAATGNN
CGTTACNN
G 10 – 25 100 25 – 50 50 – 75 75 – 100 100 60 80
Bse8 I
GATNNNNATC
CTANNNNTAG
G 25 – 50 100 75 – 100 75 – 100 50 – 75 100 60 80
BseP I
GCGCGC
CGCGCG
G 50 – 75 100 75 – 100 50 – 75 50 – 75 100 50 65
BseX3 I
CGGCCG
GCCGGC
O 10 – 25 25 – 50 100 50 – 75 10 – 25 25 50 80
BslF I
GGGAC(N)10
CCCTG(N)14
Y + 25 – 50 25 – 50 10 – 25 25 – 50 100 50 37 80
Bso31 I
GGTCTCN
CCAGAG(N)5
O + 25 – 50 75 – 100 100 75 – 100 25 – 50 40 55 80
Bsp13 I
TCCGGA
AGGCCT
2K 25 – 50 50 – 75 75 – 100 50 – 75 0 – 10 5 50 65
Bsp1720 I
GCTNAGC
CGANTCG
G 50 – 75 100 50 – 75 50 – 75 75 – 100 75 37 80
Bsp19 I
CCATGG
GGTACC
2W + 0 – 10 10 – 25 50 – 75 75 – 100 10 – 25 5 37 65
BspAC I
CCGC
GGCG
O + 10 – 25 25 – 50 100 75 – 100 10 – 25 100 37 65
BspFN I
CGCG
GCGC
Y 50 – 75 75 – 100 75 – 100 50 – 75 100 100 37 65
BssEC I
CCNNGG
GGNNCC
Y 50 – 75 50 – 75 50 – 75 75 – 100 100 100 60 80
BssNA I
GTATAC
CATATG
W + 50 – 75 50 – 75 75 – 100 100 75 – 100 100 37 N
BssT1 I
CCWWGG
GGWWCC
2K 10 – 25 25 – 50 25 – 50 75 – 100 10 – 25 100 60 80
Bst2B I
CTCGTG
GAGCAC
Y + 75 – 100 25 – 50 10 – 25 25 – 50 100 100 60 80
Bst2U I
CCWGG
GGWCC
G + 75 – 100 100 50 – 75 50 – 75 10 – 25 50 60 N
Bst4C I
ACNGT
TGNCA
Y 75 – 100 75 – 100 10 – 25 25 – 50 100 50 65 N
Bst6 I
CTCTTCN
GAGAAG(N)4
Y + 75 – 100 75 – 100 50 – 75 75 – 100 100 100 65 80
BstAC I
GRCGYC
CYGCRG
W 75 – 100 75 – 100 50 – 75 100 75 – 100 100 37 80
BstAF I
CTTAAG
GAATTC
W + 10 – 25 25 – 50 75 – 100 100 25 – 50 100 55 80
BstAP I
GCANNNNNTGC
CGTNNNNNACG
W 25 – 50 25 – 50 75 – 100 100 25 – 50 100 60 80
BstAU I
TGTACA
ACATGT
W 10 – 25 50 – 75 25 – 50 100 25 – 50 100 37 80
BstBA I
YACGTR
RTGCAY
W + 25 – 50 25 – 50 75 – 100 100 25 – 50 50 65 80
BstC8 I
GCNNGC
CGNNCG
Y 10 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100 100 100 55 80
BstDE I
CTNAG
GANTC
G 75 – 100 100 25 – 50 50 – 75 10 – 25 100 60 80
BstDS I
CCRYGG
GGYRCC
Y 0 – 10 75 – 100 50 – 75 25 – 50 100 100 65 80
BstEN I
CCTNNNNNAGG
GGANNNNNTCC
Y 50 – 75 50 – 75 25 – 50 25 – 50 100 100 65 80
BstF5 I
GGATGNN
CCTACNN
Y 75 – 100 50 – 75 25 – 50 50 – 75 100 100 65 80
BstFN I
CGCG
GCGC
Y 75 – 100 50 – 75 25 – 50 25 – 50 100 75 60 80
BstH2 I
RGCGCY
YCGCGR
Y + 50 – 75 50 – 75 0 – 10 10 – 25 100 100 65 80
BstHH I
GCGC
CGCG
Y + 75 – 100 50 – 75 25 – 50 50 – 75 100 100 50 N
BstKT I
GATC
CTAG
W 25 – 50 50 – 75 75 – 100 100 50 – 75 100 37 65
BstMA I
GTCTCN
CAGAG(N)5
W + 25 – 50 50 – 75 50 – 75 100 75 – 100 100 55 65
BstMB I
GATC
CTAG
O 10 – 25 25 – 50 100 75 – 100 10 – 25 100 65 80
BstMC I
CGRYCG
GCYRGC
B + 100 75 – 100 10 – 25 10 – 25 50 – 75 100 50 80
BstMW I
GCNNNNNNNGC
CGNNNNNNNCG
Y 10 – 25 25 – 50 25 – 50 50 – 75 100 40 55 80
BstNS I
RCATGY
YGTACR
B + 100 50 – 75 10 – 25 10 – 25 75 – 100 50 37 65
BstPA I
GACNNNNGTC
CTGNNNNCAG
Y 50 – 75 25 – 50 50 – 75 50 – 75 100 100 65 N
BstSC I
CCNGG
GGNCC
Y 50 – 75 50 – 75 50 – 75 50 – 75 100 60 55 80
BstSF I
CTRYAG
GAYRTC
O + 75 – 100 25 – 50 100 50 – 75 50 – 75 100 60 N
BstSL I
GKGCMC
CMCGKG
G + 50 – 75 100 50 – 75 75 – 100 75 – 100 100 55 65
BstSN I
TACGTA
ATGCAT
B 100 50 – 75 0 – 10 10 – 25 50 – 75 50 37 80
BstV1 I
GCAGC(N)8
CGTCG(N)12
G 75 – 100 100 75 – 100 75 – 100 75 – 100 100 55 80
BstV2 I
GAAGAC(N)2
CTTCTG(N)6
Y + 75 – 100 75 – 100 25 – 50 25 – 50 100 70 55 65
BstX I
CCANNNNNNTGG
GGTNNNNNNACC
O 10 – 25 10 – 25 100 75 – 100 25 – 50 100 37 65
BstX2 I
RGATCY
YCTAGR
G 75 – 100 100 0 – 10 10 – 25 25 – 50 100 60 80
Bsu I
GTATCC(N)6
CATAGG(N)5
Y 75 – 100 50 – 75 10 – 25 25 – 50 100 10 37 65
BsuR I
GGCC
CCGG
G 75 – 100 100 25 – 50 50 – 75 50 – 75 100 37 80
Btr I
CACGTC
GTGCAG
O + 75 – 100 75 – 100 100 75 – 100 75 – 100 100 60 80
Cci I
TCATGA
AGTACT
W + 0 – 10 10 – 25 25 – 50 100 75 – 100 100 55 80
CciN I
GCGGCCGC
CGCCGGCG
Y 25 – 50 50 – 75 75 – 100 75 – 100 100 100 37 65
Dra I
TTTAAA
AAATTT
G + 75 – 100 100 25 – 50 75 – 100 75 – 100 100 37 65
Dra III
CACNNNGTG
GTGNNNCAC
2K + 25 – 50 50 – 75 75 – 100 75 – 100 50 – 75 100 37 65
Dri I
GACNNNNNGTC
CTGNNNNNCAG
Y 75 – 100 75 – 100 10 – 25 10 – 25 100 40 37 65
DseD I
GACNNNNNNGTC
CTGNNNNNNCAG
Y + 75 – 100 75 – 100 25 – 50 50 – 75 100 30 37 80
EcoICR I
GAGCTC
CTCGAG
G + 75 – 100 100 0 – 10 0 – 10 75 – 100 5 37 65
EcoR I
GAATTC
CTTAAG
* + 50 – 75 75 – 100 75 – 100 75 – 100 50 – 75 50 37 65
EcoR V
GATATC
CTATAG
W + 0 – 10 25 – 50 50 – 75 100 25 – 50 50 37 80
Ege I
GGCGCC
CCGCGG
B + 100 75 – 100 10 – 25 50 – 75 75 – 100 100 37 65
Erh I
CCWWGG
GGWWCC
2W + 10 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100 10 – 25 100 37 65
Fae I
CATG
GTAC
* + 25 – 50 50 – 75 10 – 25 10 – 25 75 – 100 100 37 65
Fai I
YATR
RTAY
B 100 50 – 75 10 – 25 25 – 50 25 – 50 100 50 80
Fal I
(N)8AAGNNNNNCTT(N)13
(N)13TTCNNNNNGAA(N)8
W+ SAM 0 – 10 25 – 50 75 – 100 100 50 – 75 70 37 65
Fat I
CATG
GTAC
G 10 – 25 100 25 – 50 10 – 25 50 – 75 100 55 65
Fau I
CCCGC(N)4
GGGCG(N)6
B 100 25 – 50 0 – 10 0 – 10 50 – 75 50 55 65
FauND I
CATATG
GTATAC
Y + 50 – 75 75 – 100 10 – 25 50 – 75 100 100 37 65
Fbl I
GTMKAC
CAKMTG
Y 50 – 75 75 – 100 0 – 10 50 – 75 100 100 55 80
Fok I
GGATG(N)9
CCTAC(N)13
Y 50 – 75 50 – 75 25 – 50 25 – 50 100 100 37 65
FriO I
GRGCYC
CYCGRG
Y + 75 – 100 75 – 100 10 – 25 0 – 10 100 25 37 65
Fsp4H I
GCNGC
CGNCG
Y 50 – 75 75 – 100 10 – 25 25 – 50 100 100 37 65
Gsa I
CCCAGC
GGGTCG
W + 10 – 25 25 – 50 75 – 100 100 75 – 100 100 70 N
Hae III
GGCC
CCGG
G 75 – 100 100 25 – 50 50 – 75 50 – 75 100 37 80
Hga I
GACGC(N)5
CTGCG(N)10
B 100 75 – 100 10 – 25 25 – 50 50 – 75 50 37 65
Hind II
GTYRAC
CARYTG
G + 75 – 100 100 25 – 50 25 – 50 75 – 100 50 37 65
Hind III
AAGCTT
TTCGAA
W + 10 – 25 25 – 50 0 – 10 100 0 – 10 100 37 80
Hinf I
GANTC
CTNAG
O 25 – 50 75 – 100 100 75 – 100 75 – 100 100 37 80
Hpa I
GTTAAC
CAATTG
Y 0 – 10 50 – 75 10 – 25 25 – 50 100 25 37 65
Hpa II
CCGG
GGCC
B 100 50 – 75 10 – 25 25 – 50 50 – 75 50 37 80
HpySE526 I
ACGT
TGCA
Y 75 – 100 75 – 100 10 – 25 25 – 50 100 50 37 65
HspA I
GCGC
CGCG
Y 50 – 75 50 – 75 25 – 50 25 – 50 100 100 37 80
Kpn I
GGTACC
CCATGG
B + 100 25 – 50 25 – 50 25 – 50 75 – 100 50 37 80
Ksp22 I
TGATCA
ACTAGT
2K + 50 – 75 75 – 100 50 – 75 50 – 75 25 – 50 100 37 65
Kzo9 I
GATC
CTAG
G 50 – 75 100 50 – 75 50 – 75 50 – 75 100 37 65
Lmn I
GCTCCN
CGAGGN
B 100 75 – 100 50 – 75 50 – 75 75 – 100 80 37 65
Mab I
ACCWGGT
TGGWCCA
W + 25 – 50 50 – 75 75 – 100 100 50 – 75 100 37 65
Mbo II
GAAGA(N)8
CTTCT(N)7
Y 75 – 100 75 – 100 25 – 50 50 – 75 100 50 37 65
Mfe I
CAATTG
GTTAAC
B + 100 75 – 100 10 – 25 25 – 50 75 – 100 25 37 N
Mhl I
GDGCHC
CHCGDG
W 10 – 25 25 – 50 75 – 100 100 10 – 25 100 37 80
Mlu I
ACGCGT
TGCGCA
O 0 – 10 10 – 25 100 25 – 50 10 – 25 50 37 65
Mly113 I
GGCGCC
CCGCGG
B 100 25 – 50 10 – 25 10 – 25 50 – 75 100 37 65
Mnl I
CCTC(N)7
GGAG(N)6
G + 75 – 100 100 25 – 50 25 – 50 75 – 100 100 37 65
Mox20 I
TGGCCA
ACCGGT
O 10 – 25 25 – 50 100 75 – 100 25 – 50 75 37 N
MroN I
GCCGGC
CGGCCG
B 100 50 – 75 10 – 25 0 – 10 10 – 25 5 37 80
MroX I
GAANNNNTTC
CTTNNNNAAG
W 50 – 75 50 – 75 50 – 75 100 25 – 50 100 37 65
Msp I
CCGG
GGCC
B 100 75 – 100 50 – 75 75 – 100 75 – 100 100 37 65
MspA1 I
CMGCKG
GKCGMC
Y + 10 – 25 75 – 100 10 – 25 25 – 50 100 100 37 65
MspR9 I
CCNGG
GGNCC
O 50 – 75 50 – 75 100 50 – 75 50 – 75 100 37 80
Nru I
TCGCGA
AGCGCT
W 0 – 10 10 – 25 75 – 100 100 10 – 25 100 37 80
PalA I
GGCGCGCC
CCGCGCGG
Y 25 – 50 10 – 25 75 – 100 100 100 40 37 65
Pce I
AGGCCT
TCCGGA
Y 75 – 100 75 – 100 50 – 75 25 – 50 100 100 50 80
Pci I
ACATGT
TGTACA
O 50 – 75 75 – 100 100 75 – 100 50 – 75 50 37 65
PciS I
GCTCTTCN
CGAGAAG(N)4
B 100 50 – 75 0 – 10 0 – 10 75 – 100 50 37 65
Pct I
GAATGCN
CTTACGN
O 25 – 50 50 – 75 100 75 – 100 10 – 25 50 37 65
Ple19 I
CGATCG
GCTAGC
Y 75 – 100 75 – 100 25 – 50 25 – 50 100 100 37 65
Pps I
GAGTC(N)4
CTCAG(N)5
Y + 50 – 75 10 – 25 0 – 10 25 – 50 100 50 37 65
Psi I
TTATAA
AATATT
B 100 25 – 50 10 – 25 25 – 50 75 – 100 40 37 65
Psp124B I
GAGCTC
CTCGAG
G 75 – 100 100 10 – 25 0 – 10 75 – 100 30 37 80
Psp6 I
CCWGG
GGWCC
B 100 50 – 75 10 – 25 25 – 50 75 – 100 10 55 80
PspC I
CACGTG
GTGCAC
B + 100 50 – 75 0 – 10 0 – 10 50 – 75 5 37 65
PspE I
GGTNACC
CCANTGG
B 100 50 – 75 25 – 50 50 – 75 50 – 75 100 37 65
PspL I
CGTACG
GCATGC
Y + 75 – 100 75 – 100 25 – 50 10 – 25 100 100 37 65
PspN4 I
GGNNCC
CCNNGG
Y 10 – 25 10 – 25 10 – 25 25 – 50 100 50 37 65
PspOM I
GGGCCC
CCCGGG
Y 75 – 100 10 – 25 0 – 10 0 – 10 100 25 37 65
PspPP I
RGGWCCY
YCCWGGR
Y + 10 – 25 10 – 25 0 – 10 0 – 10 100 100 37 65
PspX I
VCTCGAGB
BGAGCTCV
Y + 50 – 75 50 – 75 25 – 50 75 – 100 100 25 37 80
Psr I
(N)7GAACNNNNNNTAC(N)12
(N)12CTTGNNNNNNATG(N)7
Y + 10 – 25 10 – 25 0 – 10 0 – 10 100 30 30 65
Pst I
CTGCAG
GACGTC
O + 10 – 25 25 – 50 100 25 – 50 25 – 50 50 37 80
PstN I
CAGNNNCTG
GTCNNNGAC
Y 25 – 50 50 – 75 10 – 25 25 – 50 100 100 37 65
Pvu II
CAGCTG
GTCGAC
G + 25 – 50 100 25 – 50 25 – 50 25 – 50 100 37 80
Rga I
GCGATCGC
CGCTAGCG
Y 75 – 100 50 – 75 10 – 25 25 – 50 100 100 55 80
Rig I
GGCCGGCC
CCGGCCGG
* + 75 – 100 50 – 75 0 – 10 10 – 25 50 – 75 10 37 65
Rsa I
GTAC
CATG
B 100 50 – 75 0 – 10 50 – 75 75 – 100 50 37 N
RsaN I
GTAC
CATG
B 100 75 – 100 50 – 75 50 – 75 75 – 100 100 37 80
Rsr2 I
CGGWCCG
GCCWGGC
Y + 50 – 75 75 – 100 0 – 10 10 – 25 100 25 37 65
Sal I
GTCGAC
CAGCTG
O 0 – 10 10 – 25 100 25 – 50 0 – 10 5 37 65
Sbf I
CCTGCAGG
GGACGTCC
Y 75 – 100 50 – 75 0 – 10 0 – 10 100 50 37 80
Set I
ASST
TSSA
Y 25 – 50 25 – 50 75 – 100 75 – 100 100 100 55 80
SfaN I
GCATC(N)5
CGTAG(N)9
O 10 – 25 25 – 50 100 75 – 100 0 – 10 25 37 80
Sfi I
GGCCNNNNNGGCC
CCGGNNNNNCCGG
G + 75 – 100 100 25 – 50 25 – 50 25 – 50 75 50 65
Sfr274 I
CTCGAG
GAGCTC
B 100 75 – 100 50 – 75 50 – 75 75 – 100 100 50 65
Sfr303 I
CCGCGG
GGCGCC
B 100 50 – 75 10 – 25 10 – 25 75 – 100 100 37 65
Sma I
CCCGGG
GGGCCC
Y 0 – 10 0 – 10 0 – 10 0 – 10 100 50 25 65
Smi I
ATTTAAAT
TAAATTTA
O + 25 – 50 25 – 50 100 75 – 100 25 – 50 10 37 65
SmiM I
CAYNNNNRTG
GTRNNNNYAC
W 10 – 25 10 – 25 75 – 100 100 10 – 25 60 37 65
Sph I
GCATGC
CGTACG
G + 25 – 50 100 75 – 100 75 – 100 50 – 75 100 37 65
Sse9 I
AATT
TTAA
B + 100 75 – 100 50 – 75 50 – 75 75 – 100 75 55 65
Ssp I
AATATT
TTATAA
K + 75 – 100 50 – 75 25 – 50 50 – 75 75 – 100 100 37 65
Taq I
TCGA
AGCT
Y + 50 – 75 75 – 100 75 – 100 50 – 75 100 100 65 80
Tru9 I
TTAA
AATT
W 75 – 100 25 – 50 25 – 50 100 50 – 75 100 65 80
TseF I
GTSAC
CASTG
B 100 50 – 75 0 – 10 25 – 50 50 – 75 50 65 N
Tth111 I
GACNNNGTC
CTGNNNCAG
Y 75 – 100 50 – 75 10 – 25 10 – 25 100 100 65 80
Vne I
GTGCAC
CACGTG
O 10 – 25 25 – 50 100 25 – 50 25 – 50 100 37 65
Vsp I
ATTAAT
TAATTA
W 0 – 10 10 – 25 50 – 75 100 25 – 50 50 37 65
Xba I
TCTAGA
AGATCT
O + 75 – 100 75 – 100 100 50 – 75 75 – 100 25 37 65
Xma I
CCCGGG
GGGCCC
Y 75 – 100 50 – 75 0 – 10 0 – 10 100 50 37 65
Zra I
GACGTC
CTGCAG
B 100 50 – 75 25 – 50 25 – 50 75 – 100 100 37 80
Zrm I
AGTACT
TCATGA
Y + 50 – 75 25 – 50 0 – 10 0 – 10 100 50 37 65
Zsp2 I
ATGCAT
TACGTA
B + 100 50 – 75 25 – 50 25 – 50 25 – 50 50 37 65

Алфавитный указатель прототипов и коммерчески доступных изошизомеров эндонуклеаз рестрикции

Прототип Фермент SibEnzyme Прототип Фермент SibEnzyme Прототип Фермент SibEnzyme
AasI DseDI BsrGI BstAUI MboI BstKTI^
BstMBI
Kzo9I
AatI PceI BsrI Bse1I MboII MboII
AatII AatII
ZraI^
BsrSI Bse1I McrI BstMCI
AbsI AbsI BssAI Bse118I MfeI MfeI
Acc16I Acc16I BssECI BssECI MflI BstX2I
Acc36I Acc36I BssHI Sfr274I MhlI MhlI
Acc65I Acc65I
KpnI^
BssHII BsePI MlsI Msp20I
AccB1I AccB1I BssKI BstSCI
MspR9I^
MluI MluI
AccB7I AccB7I BssNAI BssNAI MluNI Msp20I
AccBSI AccBSI BssSI Bst2BI Mly113I EgeI^
Mly113I
AccI FblI BssT1I BssT1I
ErhI
MlyI PpsI^
AccII BstFNI Bst1107I BssNAI MnlI MnlI
AccIII Bsp13I Bst2BI Bst2BI Mph1103I Zsp2I
AciI BspACI Bst2UI AjnI^
Bst2UI
Psp6I^
MroI Bsp13I
AclI AclI Bst4CI Bst4CI MroNI MroNI
AclWI AclWI Bst6I Bst6I MroXI MroXI
AcoI AcoI Bst98I BstAFI MscI Msp20I
AcsI AcsI BstACI BstACI MseI Tru9I
AcuI AcuI BstAFI BstAFI MslI SmiMI
AcvI PspCI BstAPI BstAPI Msp20I Msp20I
AcyI BstACI BstAUI BstAUI MspA1I MspA1I
AdeI DraIII BstBAI BstBAI MspCI BstAFI
AfaI RsaI BstBI Bpu14I MspI HpaII
MspI
AfeI AfeI BstC8I BstC8I MspR9I BstSCI^
MspR9I
AflII BstAFI BstDEI BstDEI MstI Acc16I
AgeI AsiGI BstDSI BstDSI MunI MfeI
AhaIII DraI BstEII PspEI Mva1269I PctI
AhdI DriI BstENI BstENI MvaI AjnI^
Bst2UI
Psp6I^
AhlI AhlI BstF5I BstF5I
FokI^
MvnI BstFNI
AjnI AjnI
Bst2UI^
Psp6I
BstFNI BstFNI MvrI Ple19I
AluI AluI BstH2I BstH2I MwoI BstMWI
Alw21I Bbv12I BstHHI AspLEI
BstHHI
HspAI^
NaeI MroNI^
Alw26I BstMAI BstKTI BstKTI
BstMBI^
Kzo9I^
NarI EgeI^
Mly113I
Alw44I VneI BstMAI BstMAI NciI AsuC2I
AlwI AclWI BstMBI BstKTI^
BstMBI
Kzo9I
NcoI Bsp19I
AlwNI PstNI BstMCI BstMCI NdeI FauNDI
Ama87I Ama87I BstMWI BstMWI NdeII BstKTI^
BstMBI
Kzo9I
Aor13HI Bsp13I BstNI AjnI^
Bst2UI
Psp6I^
NgoMIV MroNI
Aor51HI AfeI BstNSI BstNSI NheI AsuNHI
BmtI^
AoxI AoxI BstOI AjnI^
Bst2UI
Psp6I^
NlaIII FatI^
FaeI
ApaBI BstAPI^ BstPAI BstPAI NlaIV PspN4I
ApaI ApaI
PspOMI^
BstPI PspEI NotI CciNI
ApaLI VneI BstSCI BstSCI
MspR9I^
NruI NruI
ApoI AcsI BstSFI BstSFI NsbI Acc16I
AscI PalAI BstSNI BstSNI NsiI Zsp2I
AseI VspI BstUI BstFNI NspBII MspA1I
AsiGI AsiGI BstV1I BstV1I NspI BstNSI
AsiSI RgaI
AsiSI
BstV2I BstV2I NspIII Ama87I
AsoI PalAI BstX2I BstX2I NspV Bpu14I
Asp700I MroXI BstXI BstXI PaeI SphI
Asp718I Acc65I
KpnI^
BstYI BstX2I PaeR7I Sfr274I
AspA2I AspA2I BstZ17I BssNAI PalAI PalAI
AspEI DriI BstZI BseX3I PauI BsePI
AspI Tth111I Bsu15I Bsa29I PceI PceI
AspLEI AspLEI
BstHHI
HspAI^
Bsu36I Bse21I PciI PciI
AspS9I AspS9I BsuRI BsuRI
HaeIII
PciSI PciSI
AssI ZrmI BsuTUI Bsa29I PctI PctI
AsuC2I AsuC2I BtgI BstDSI PdiI MroNI^
AsuHPI AsuHPI BtrI BtrI PdmI MroXI
AsuI AspS9I BveI Acc36I Pfl23II PspLI
AsuII Bpu14I Cac8I BstC8I PflBI AccB7I
AsuNHI AsuNHI
BmtI^
CauII AsuC2I PflFI Tth111I
AvaI Ama87I CciNI CciNI PflMI AccB7I
AvaII Bme18I CelII Bsp1720I PhoI BsuRI
HaeIII
AvaIII Zsp2I^ CfoI AspLEI
BstHHI
HspAI^
PinAI AsiGI
AviII Acc16I Cfr10I Bse118I Ple19I Ple19I
AvrII AspA2I Cfr13I AspS9I PleI PpsI
AxyI Bse21I Cfr42I Sfr303I PmaCI PspCI
BalI Msp20I Cfr9I SmaI^
XmaI
PmlI PspCI
BamHI BamHI CfrI AcoI PpsI PpsI
BanI AccB1I ClaI Bsa29I PpuMI PspPPI
BanII FriOI CpoI Rsr2I PpuXI PspPPI
BanIII Bsa29I CseI HgaI PscI PciI
BarI BarI Csp45I Bpu14I PshAI BstPAI
BauI Bst2BI Csp6I RsaI^ PshBI VspI
BbeI EgeI^
Mly113I^
CspAI AsiGI PsiI PsiI
BbrPI PspCI CspI Rsr2I Psp124BI EcoICRI^
Psp124BI
BbsI BstV2I CviAII FatI^
FaeI^
Psp1406I AclI
BbuI SphI DdeI BstDEI Psp5II PspPPI
Bbv12I Bbv12I DpnI BstKTI^
BstMBI^
Kzo9I^
Psp6I AjnI
Bst2UI^
Psp6I
BbvI BstV1I DpnII BstKTI^
BstMBI
Kzo9I
PspCI PspCI
BbvII BstV2I DraI DraI PspEI PspEI
BciVI BsuI DraIII DraIII PspGI AjnI
Bst2UI^
Psp6I
BclI Ksp22I DrdI DseDI PspLI PspLI
BcnI AsuC2I DriI DriI PspN4I PspN4I
BcuI AhlI DsaI BstDSI PspOMI ApaI^
PspOMI
BfiI BmuI DseDI DseDI PspPI AspS9I
BfmI BstSFI EaeI AcoI PspPPI PspPPI
BfrBI Zsp2I^ EagI BseX3I PspXI PspXI
BfrI BstAFI Eam1104I Bst6I PsrI PsrI
BfuAI Acc36I Eam1105I DriI PstI PstI
BfuCI BstKTI^
BstMBI
Kzo9I
EarI Bst6I PsuI BstX2I
BglI BglI Ecl136II EcoICRI
Psp124BI^
PsyI Tth111I
BglII BglII EclHKI DriI PvuI Ple19I
BinI AclWI EclXI BseX3I PvuII PvuII
BisI BisI
BlsI^
Eco105I BstSNI RgaI RgaI
AsiSI
BlfI Bsp13I Eco130I BssT1I
ErhI
RigI RigI
BlnI AspA2I Eco147I PceI RsaI RsaI
BlpI Bsp1720I Eco24I FriOI Rsr2I Rsr2I
BlsI BisI^
BlsI
Eco31I Bso31I RsrII Rsr2I
Bme1390I BstSCI^
MspR9I
Eco32I EcoRV SacI EcoICRI^
Psp124BI
Bme18I Bme18I Eco47I Bme18I SacII Sfr303I
BmgBI BtrI Eco47III AfeI SalI SalI
BmrI BmuI Eco52I BseX3I SapI PciSI
BmtI AsuNHI^
BmtI
Eco57I AcuI SatI Fsp4HI
BmuI BmuI Eco72I PspCI Sau3AI BstKTI^
BstMBI
Kzo9I
BoxI BstPAI Eco81I Bse21I Sau96I AspS9I
BpcI BstSFI Eco88I Ama87I SauI Bse21I
BpiI BstV2I Eco91I PspEI SbfI SbfI
BpmI BpmI EcoICRI EcoICRI
Psp124BI^
ScaI ZrmI
BptI AjnI^
Bst2UI
Psp6I^
EcoNI BstENI SchI PpsI^
Bpu10I Bpu10I EcoO65I PspEI ScrFI BstSCI^
MspR9I
Bpu1102I Bsp1720I EcoRI EcoRI SdaI SbfI
Bpu14I Bpu14I EcoRII AjnI
Bst2UI^
Psp6I
SduI MhlI
BpuAI BstV2I EcoRV EcoRV SecI BssECI
Bsa29I Bsa29I EcoT14I BssT1I
ErhI
SetI SetI
BsaAI BstBAI EcoT22I Zsp2I SexAI MabI
BsaBI Bse8I EcoT38I FriOI SfaNI SfaNI
BsaHI BstACI EgeI EgeI
Mly113I^
SfcI BstSFI
BsaI Bso31I EheI EgeI
Mly113I^
SfeI BstSFI
BsaJI BssECI ErhI BssT1I
ErhI
SfiI SfiI
BsaMI PctI EspI Bsp1720I SfoI EgeI
Mly113I^
Bsc4I Bsc4I FaeI FatI^
FaeI
Sfr274I Sfr274I
Bse118I Bse118I FalI FalI Sfr303I Sfr303I
Bse1I Bse1I FaqI BslFI SfuI Bpu14I
Bse21I Bse21I FatI FatI
FaeI^
SgfI RgaI
AsiSI
Bse3DI Bse3DI FauI FauI SgrBI Sfr303I
Bse8I Bse8I FauNDI FauNDI SgsI PalAI
BseAI Bsp13I FbaI Ksp22I SinI Bme18I
BseBI AjnI^
Bst2UI
Psp6I^
FblI FblI SlaI Sfr274I
BseCI Bsa29I FinI BslFI^ SmaI SmaI
XmaI^
BseDI BssECI Fnu4HI Fsp4HI SmiI SmiI
BseGI BstF5I
FokI^
FnuDII BstFNI SmiMI SmiMI
BseJI Bse8I FokI BstF5I^
FokI
SmuI FauI
BseLI Bsc4I FriOI FriOI SnaBI BstSNI
BseMI Bse3DI FseI RigI SnaI BssNAI^
BseNI Bse1I Fsp4HI Fsp4HI SpaHI SphI
BsePI BsePI FspI Acc16I SpeI AhlI
BseX3I BseX3I FunI AfeI SphI SphI
BseXI BstV1I FunII EcoRI SplI PspLI
Bsh1236I BstFNI GlaI GlaI Sse8387I SbfI
Bsh1285I BstMCI GluI GluI Sse9I Sse9I
BshFI BsuRI
HaeIII
GsuI BpmI SseBI PceI
BshNI AccB1I HaeII BstH2I SsiI BspACI
BshTI AsiGI HaeIII BsuRI
HaeIII
SspBI BstAUI
BsiEI BstMCI HapII HpaII
MspI
SspI SspI
BsiHKAI Bbv12I HgaI HgaI SstI EcoICRI^
Psp124BI
BsiHKCI Ama87I HgiAI Bbv12I SstII Sfr303I
BsiI Bst2BI HgiCI AccB1I StrI Sfr274I
BsiSI HpaII
MspI
HgiJII FriOI StuI PceI
BsiWI PspLI HhaI AspLEI
BstHHI
HspAI^
StyD4I BstSCI
MspR9I^
BsiYI Bsc4I Hin1I BstACI StyI BssT1I
ErhI
BslFI BslFI Hin1II FatI^
FaeI
SunI PspLI
BslI Bsc4I Hin6I AspLEI^
BstHHI^
HspAI
SwaI SmiI
BsmAI BstMAI HincII HindII TaaI Bst4CI
BsmFI BslFI HindII HindII TaqI TaqI
BsmI PctI HindIII HindIII TasI Sse9I
Bso31I Bso31I HinfI HinfI TelI Tth111I
BsoBI Ama87I HinP1I AspLEI^
BstHHI^
HspAI
TliI Sfr274I
Bsp119I Bpu14I HpaI HpaI Tru1I Tru9I
Bsp120I ApaI^
PspOMI
HpaII HpaII
MspI
Tru9I Tru9I
Bsp1286I MhlI HphI AsuHPI Tsp45I TseFI
Bsp13I Bsp13I HpyCH4III Bst4CI Tsp4CI Bst4CI
Bsp1407I BstAUI HpyF10VI BstMWI Tsp509I Sse9I
Bsp143I BstKTI^
BstMBI
Kzo9I
HpyF3I BstDEI TspEI Sse9I
Bsp143II BstH2I Hsp92I BstACI Tth111I Tth111I
Bsp1720I Bsp1720I Hsp92II FatI^
FaeI
Van91I AccB7I
Bsp19I Bsp19I HspAI AspLEI^
BstHHI^
HspAI
VneI VneI
Bsp68I NruI ItaI Fsp4HI VpaK11BI Bme18I
BspACI BspACI KasI EgeI^
Mly113I^
VspI VspI
BspANI BsuRI
HaeIII
Kpn2I Bsp13I XagI BstENI
BspDI Bsa29I KpnI Acc65I^
KpnI
XapI AcsI
BspEI Bsp13I KroI KroI XbaI XbaI
BspLI PspN4I Ksp22I Ksp22I XceI BstNSI
BspLU11I PciI Ksp632I Bst6I XhoI Sfr274I
BspMAI PstI KspAI HpaI XhoII BstX2I
BspMI Acc36I KspI Sfr303I XmaCI SmaI^
XmaI
BspMII Bsp13I Kzo9I BstKTI^
BstMBI
Kzo9I
XmaI SmaI^
XmaI
BspPI AclWI LguI PciSI XmaIII BseX3I
BspT104I Bpu14I LweI SfaNI XmaJI AspA2I
BspT107I AccB1I MabI MabI XmiI FblI
BspTI BstAFI MaeI SspMI XmnI MroXI
BspTNI Bso31I MaeII HpySE526I ZhoI Bsa29I
BspXI Bsa29I MalI MalI ZraI AatII^
ZraI
BsrBI AccBSI MamI Bse8I ZrmI ZrmI
BsrDI Bse3DI MbiI AccBSI Zsp2I Zsp2I
BsrFI Bse118I

Блокирование активности рестриктаз при полном или частичном перекрывании их сайтов узнавания метилированием

 

Рестриктаза

Позиция гидролиза

Прототип

Блокирование
рестриктазы при полном или частичном перекрывании её сайта узнавания
метилированием

сопряжённой ДНК
метилазой

dam
Gm6ATC

dcm
Cm5CWGG

M.SssI
m5CG

AatII

GACGT↑C
C↓TGCAG

AatII

G(m6A)CGTC

AbsI

CC↑TCGAGG
GGAGCT↓CC

AbsI

Acc16I

TGC↑GCA
ACG↓CGT

MstI

Acc36I

ACCTGC(N)4↑
TGGACG(N)8↓

BspMI

Acc65I

G↑GTACC
CCATG↓G

KpnI

+

AccB1I

G↑GYRCC
CCRYG↓G

HgiCI

AccB7I

CCANNNN↑NTGG
GGTN↓NNNNACC

PflMI

+

AccBSI

GAG↑CGG
CTC↓GCC

BsrBI

AclI

AA↑CGTT
TTGC↓AA

AclI

+

AclWI

GGATC(N)4↑
CCTAG(N)5↓

BinI

+

AcoI

Y↑GGCCR
RCCGG↓Y

CfrI

+

AcsI

R↑AATTY
YTTAA↓R

ApoI

AcuI

CTGAAG(N)16↑
GACTTC(N)14↓

Eco57I

AfeI

AGC↑GCT
TCG↓CGA

Eco47III

AgsI

TTS↑AA
AA↓STT

AgsI

TTSA(m6A)

AhlI

A↑CTAGT
TGATC↓A

SpeI

AjnI

↑CCWGG
GGWCC↓

EcoRII

(m5C)CWGG

AluI

AG↑CT
TC↓GA

AluI

AG(m5C)T

AluBI

AG↑CT
TC↓GA

AluI

(m6A)GCT

Ama87I

C↑YCGRG
GRGCY↓C

AvaI

AoxI

↑RG(5mC)Y
Y(5mC)GR↓

AoxI

ApaI

GGGCC↑C
C↓CCGGG

ApaI

+

ArsI

↑(N)8GACNNNNNNTTYG(N)11↑
↓(N)13CTGNNNNNNAARC(N)6↓

ArsI

AsiGI

A↑CCGGT
TGGCC↓A

AgeI

AsiSI

GCGAT↑CGC
CGC↓TAGCG

SgfI

+

AspA2I

C↑CTAGG
GGATC↓C

AvrII

AspLEI

GCG↑C
C↓GCG

HhaI

+

AspS9I

G↑GNCC
CCNG↓G

Sau96I

+

AsuC2I

CC↑SGG
GGS↓CC

CauII

AsuHPI

GGTGA(N)8↑
CCACT(N)7↓

HphI

+

AsuNHI

G↑CTAGC
CGATC↓G

NheI

BamHI

G↑GATCC
CCTAG↓G

BamHI

GGAT(m4C)C

BarI

↑(N)7GAAGNNNNNNTAC(N)12↑
↓(N)12CTTCNNNNNNATG(N)7↓

BarI

Bbv12I

GWGCW↑C
C↓WCGWG

HgiAI

BglI

GCCNNNN↑NGGC
CGGN↓NNNNCCG

BglI

BglII

A↑GATCT
TCTAG↓A

BglII

BlsI

Последовательность
ДНК,
содержащая не менее двух 5mC:
RYN↑RY
RYN↓RY

BlsI

Bme18I

G↑GWCC
CCWG↓G

AvaII

+

BmtI

GCTAG↑C
C↓GATCG

NheI

BmuI

ACTGGG(N)5↑
TGACCC(N)4↓

BfiI

BpmI

CTGGAG(N)16↑
GACCTC(N)14↓

GsuI

Bpu10I

CC↑TNAGC
GGANT↓CG

Bpu10I

Bpu14I

TT↑CGAA
AAGC↓TT

AsuII

Bsa29I

AT↑CGAT
TAGC↓TA

ClaI

+

Bsc4I

CCNNNNN↑NNGG
GGNN↓NNNNNCC

BsiYI

Bse1I

ACTGGN↑
TGAC↓CN

BsrI

Bse118I

R↑CCGGY
YGGCC↓R

Cfr10I

Bse21I

CC↑TNAGG
GGANT↓CC

SauI

Bse3DI

GCAATGNN↑
CGTTAC↓NN

BsrDI

Bse8I

GATNN↑NNATC
CTANN↓NNTAG

BsaBI

BsePI

G↑CGCGC
CGCGC↓G

BsePI

BseX3I

C↑GGCCG
GCCGG↓C

XmaIII

BslFI

GGGAC(N)10↑
CCCTG(N)14↓

FinI

Bso31I

GGTCTCN↑
CCAGAG(N)5↓

Eco31I

Bsp13I

T↑CCGGA
AGGCC↓T

BspMII

+

Bsp1720I

GC↑TNAGC
CGANT↓CG

EspI

Bsp19I

C↑CATGG
GGTAC↓C

NcoI

(m4C)CATGG
(m5C)CATGG/GGTAC(m5C)

BspACI

C↑CGC
GGC↓G

AciI

+

BspFNI

CG↑CG
GC↓GC

FnuDII

+

BssECI

C↑CNNGG
GGNNC↓C

SecI

(m4C)CNNGG

BssNAI

GTA↑TAC
CAT↓ATG

SnaI

BssT1I

C↑CWWGG
GGWWC↓C

StyI

Bst2BI

C↑TCGTG
GAGCA↓C

BsiI

Bst2UI

CC↑WGG
GGW↓CC

BstNI

Bst4CI

ACN↑GT
TG↓NCA

Tsp4CI

Bst6I

CTCTTCN↑
GAGAAG(N)4↓

Ksp632I

BstACI

GR↑CGYC
CYGC↓RG

AcyI

BstAFI

C↑TTAAG
GAATT↓C

AflII

BstAPI

GCANNNN↑NTGC
CGTN↓NNNNACG

(ApaBI)

BstAUI

T↑GTACA
ACATG↓T

Bsp1407I

BstBAI

YAC↑GTR
RTG↓CAY

BsaAI

+

BstC8I

GCN↑NGC
CGN↓NCG

Cac8I

G(m5C)NNGC

BstDEI

C↑TNAG
GANT↓C

DdeI

BstDSI

C↑CRYGG
GGYRC↓C

DsaI

BstENI

CCTNN↑NNNAGG
GGANNN↓NNTCC

EcoNI

BstF5I

GGATGNN↑
CCTAC↓NN

(FokI)

BstFNI

CG↑CG
GC↓GC

FnuDII

+

BstH2I

RGCGC↑Y
Y↓CGCGR

HaeII

BstHHI

GCG↑C
C↓GCG

HhaI

+

BstKTI

GAT↑C
C↓TAG

MboI

+

BstMAI

GTCTCN↑
CAGAG(N)5↓

BsmAI

BstMBI

↑GATC
CTAG↓

MboI

+

BstMCI

CGRY↑CG
GC↓YRGC

McrI

BstMWI

GCNNNNN↑NNGC
CGNN↓NNNNNCG

MwoI

G(m5C)NNNNNNNGC

BstNSI

RCATG↑Y
Y↓GTACR

NspI

BstPAI

GACNN↑NNGTC
CTGNN↓NNCAG

PshAI

BstSCI

↑CCNGG
GGNCC↓

ScrFI

+

BstSFI

C↑TRYAG
GAYRT↓C

SfeI

BstSLI

GKGCM↑C
C↓MCGKG

BseSI

GKG(m5C)MC

BstSNI

TAC↑GTA
ATG↓CAT

SnaBI

BstV1I

GCAGC(N)8↑
CGTCG(N)12↓

BbvI

BstV2I

GAAGAC(N)2↑
CTTCTG(N)6↓

BbvII

BstXI

CCANNNNN↑NTGG
GGTN↓NNNNNACC

BstXI

BstX2I

R↑GATCY
YCTAG↓R

XhoII

BstX2I

R↑GATCY
YCTAG↓R

XhoII

BsuI

GTATCC(N)6↑
CATAGG(N)5↓

BciVI

BsuRI

GG↑CC
CC↓GG

HaeIII

BtrI

CAC↑GTC
GTG↓CAG

BtrI

CciI

T↑CATGA
AGTAC↓T

BspHI

CciNI

GC↑GGCCGC
CGCCGG↓CG

NotI

+

DraI

TTT↑AAA
AAA↓TTT

AhaIII

DraIII

CACNNN↑GTG
GTG↓NNNCAC

DraIII

DriI

GACNNN↑NNGTC
CTGNN↓NNNCAG

Eam1105I

DseDI

GACNNNN↑NNGTC
CTGNN↓NNNNCAG

DrdI

EcoICRI

GAG↑CTC
CTC↓GAG

SacI

EcoRI

G↑AATTC
CTTAA↓G

EcoRI

GA(m6A)TTC

EcoRV

GAT↑ATC
CTA↓TAG

EcoRV

EgeI

GGC↑GCC
CCG↓CGG

NarI

ErhI

C↑CWWGG
GGWWC↓C

StyI

FaeI

CATG↑
↓GTAC

NlaIII

C(m6A)TG

FaiI

YA↑TR
RT↓AY

FaiI

FalI

↑(N)8AAGNNNNNCTT(N)13↑
↓(N)13TTCNNNNNGAA(N)8↓

FalI

FatI

↑CATG
GTAC↓

NlaIII

(m5C)ATG

FauI

CCCGC(N)4↑
GGGCG(N)6↓

FauI

+

FauNDI

CA↑TATG
GTAT↓AC

NdeI

FblI

GT↑MKAC
CAKM↓TG

AccI

FokI

GGATG(N)9↑
CCTAC(N)13↓

FokI

FriOI

GRGCY↑C
C↓YCGRG

BanII

Fsp4HI

GC↑NGC
CGN↓CG

Fnu4HI

G(m5C)NGC

GlaI

R(5mC)↑GY
YG↓(5mC)R

GlaI

GluI

G(5mC)↑NG(5mC)
(5mC)GN↓(5mC)G

GluI

GsaI

CCCAG↑C
G↓GGTCG

BseYI

HaeIII

GG↑CC
CC↓GG

HaeIII

GG(m5C)C

HgaI

GACGC(N)5↑
CTGCG(N)10↓

HgaI

+

HindII

GTY↑RAC
CAR↓YTG

HindII

HindIII

A↑AGCTT
TTCGA↓A

HindIII

HinfI

G↑ANTC
CTNA↓G

HinfI

HpaI

GTT↑AAC
CAA↓TTG

HpaI

+

HpaII

C↑CGG
GGC↓C

HpaII

C(m5C)GG, а так же
MspI-метилированием:
(m5C)CGG

+

HpySE526I

A↑CGT
TGC↓A

MaeII

HspAI

G↑CGC
CGC↓G

HhaI

+

KpnI

GGTAC↑C
C↓CATGG

KpnI

KroI

G↑C(5mC)GGC
CGG(5mC)C↓G

KroI

KroNI

GCC↑GGC
CGG↓CCG

NaeI

+

Ksp22I

T↑GATCA
ACTAG↓T

BclI

+

Kzo9I

↑GATC
CTAG↓

MboI

+
GAT(m5C)G

LmnI

GCTCCN↑
CGAG↓GN

LmnI

MabI

A↑CCWGGT
TGGWCC↓A

SexAI

MalI

G(mA)↑TC
CT↓(mA)G

DpnI

MboII

GAAGA(N)8↑
CTTCT(N)7↓

MboII

+

MfeI

C↑AATTG
GTTAA↓C

MfeI

MhlI

GDGCH↑C
C↓HCGDG

SduI

MluI

A↑CGCGT
TGCGC↓A

MluI

Mly113I

GG↑CGCC
CCGC↓GG

NarI

MnlI

CCTC(N)7↑
GGAG(N)6↓

MnlI

+
CCT(m5C)G

Mox20I

TGG↑CCA
ACC↓GGT

BalI

+

MroNI

G↑CCGGC
CGGCC↓G

(NaeI)

MroXI

GAANN↑NNTTC
CTTNN↓NNAAG

XmnI

MspI

C↑CGG
GGC↓C

HpaII

(m5C)CGG

MspA1I

CMG↑CKG
GKC↓GMC

NspBII

MspR9I

CC↑NGG
GGN↓CC

ScrFI

+

MteI

G(5mC)G(5mC)↑NG(5mC)G(5mC)
(5mC)G(5mC)GN↓(5mC)G(5mC)G

Mte

NruI

TCG↑CGA
AGC↓GCT

NruI

+

PalAI

GG↑CGCGCC
CCGCGC↓GG

AscI

+

PceI

AGG↑CCT
TCC↓GGA

StuI

PciI

A↑CATGT
TGTAC↓A

BspLU11I

(m6A)CATGT

PciSI

GCTCTTCN↑
CGAGAAG(N)4↓

SapI

PcsI

(5mC)GNNNNN↑NN(5mC)G
G(5mC)NN↓NNNNNG(5mC)

PcsI

PctI

GAATGCN↑
CTTAC↓GN

BsmI

PkrI

Последовательность
ДНК,
содержащая не менее трех 5mC:
GCN↑GC
CG↓NCG

PkrI

Ple19I

CGAT↑CG
GC↓TAGC

PvuI

PpsI

GAGTC(N)4↑
CTCAG(N)5↓

PleI

PsiI

TTA↑TAA
AAT↓ATT

PsiI

Psp124BI

GAGCT↑C
C↓TCGAG

SacI

Psp6I

↑CCWGG
GGWCC↓

EcoRII

+

PspCI

CAC↑GTG
GTG↓CAC

PmaCI

PspEI

G↑GTNACC
CCANTG↓G

BstEII

PspLI

C↑GTACG
GCATG↓C

SplI

PspN4I

GGN↑NCC
CCN↓NGG

NlaIV

GGNN(m5C)C

PspOMI

G↑GGCCC
CCCGG↓G

(ApaI)

PspPPI

RG↑GWCCY
YCCWG↓GR

PpuMI

+

PspXI

VC↑TCGAGB
BGAGCT↓CV

PspXI

PsrI

↑(N)7GAACNNNNNNTAC(N)12↑
↓(N)12CTTGNNNNNNATG(N)7↓

PsrI

PstI

CTGCA↑G
G↓ACGTC

PstI

PstNI

CAGNNN↑CTG
GTC↓NNNGAC

AlwNI

PvuII

CAG↑CTG
GTC↓GAC

PvuII

RgaI

GCGAT↑CGC
CGC↓TAGCG

SgfI

RigI

GGCCGG↑CC
CC↓GGCCGG

FseI

GG(m5C)CGGCC

+

RsaI

GT↑AC
CA↓TG

RsaI

RsaNI

G↑TAC
CAT↓G

RsaI

Rsr2I

CG↑GWCCG
GCCWG↓GC

RsrII

SalI

G↑TCGAC
CAGCT↓G

SalI

SbfI

CCTGCA↑GG
GG↓ACGTCC

Sse8387I

SetI

ASST↑
↓TSSA

SetI

SfaNI

GCATC(N)5↑
CGTAG(N)9↓

SfaNI

SfiI

GGCCNNNN↑NGGCC
CCGGN↓NNNNCCGG

SfiI

+
GGC(m5C)WGGNNGGCC

Sfr274I

C↑TCGAG
GAGCT↓C

XhoI

CTCG(m6A)G

Sfr303I

CCGC↑GG
GG↓CGCC

SacII

SmaI

CCC↑GGG
GGG↓CCC

SmaI

SmiI

ATTT↑AAAT
TAAA↓TTTA

SwaI

SmiMI

CAYNN↑NNRTG
GTRNN↓NNYAC

MslI

SphI

GCATG↑C
C↓GTACG

SphI

Sse9I

↑AATT
TTAA↓

Tsp509I

A(m6A)TT

SspI

AAT↑ATT
TTA↓TAA

SspI

A(m6A)TATT

TaqI

T↑CGA
AGC↓T

TaqI

Tru9I

T↑TAA
AAT↓T

MseI

TTA(m6A)

TseFI

↑GTSAC
CASTG↓

Tsp45I

Tth111I

GACN↑NNGTC
CTGNN↓NCAG

Tth111I

VneI

G↑TGCAC
CACGT↓G

ApaLI

VspI

AT↑TAAT
TAAT↓TA

VspI

ATTA(m6A)T

XbaI

T↑CTAGA
AGATC↓T

XbaI

+

XmaI

C↑CCGGG
GGGCC↓C

XmaI

ZraI

GAC↑GTC
CTG↓CAG

(AatII)

ZrmI

AGT↑ACT
TCA↓TGA

ScaI

Zsp2I

ATGCA↑T
T↓ACGTA

NsiI